Редакційний штат

Головний редактор

Єпіфанова Ірина Юріївна – д.е.н, професор, професор кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна Web of Science ResearcherID, Scopus author ID, ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: yepifanova@vntu.edu.ua

Заступники головного редактора

Бурєннікова Наталія Вікторівна – д. е. н., професор, професор кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту, Віницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. Web of Science Researcher ID, Scopus author ID , ORCID ID , Google Scholar ID
e-mail: n.burennikova@ukr.net

Джеджула В’ячеслав Васильович – д.е.н, професор, професор кафедри інженерних систем у будівництві Вінницького національного технічного університету, м. Вінниця, Україна Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: djedjula@vntu.edu.ua

Відповідальний секретар:

Ткачук Людмила Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент, кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: tkachuk@vntu.edu.ua

Члени редакційної колегії:

Kęsy Marcin – доктор філософії, Вища школа економіки в Бидгощі, інституту менеджменту, Польща Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: marcinkesy@interia.eu

Mihajlović Iris – доктор філософії, професор, Університет Дубровника, Хорватія. Web of Science ResearcherID, Scopus author ID, ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: iris.mihajlovic@unidu.hr

Sahure Gonca Telli - доктор філософії, професор, Університет Догус, Туреччина, ORCID IdScopusPublons

e-mail: gtelli@dogus.edu.tr

Байдала Вікторія Володимирівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Національний університет біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна. Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: dep.economy2021@gmail.com

Боєнко Олена Юріївна – к.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, Донецький національний університет ім. В. Стуса, м. Вінниця, Україна. Web of Science ResearcherID  ORCID ID Google Scholar ID
o.boienko@donnu.edu.ua

Брітченко Ігор Геннадійович – д. е. н., професор, професор університету фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія. Web of Science ResearcherID Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: ibritchenko@gmail.com

Гавловська Наталія Іванівна - д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна, Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: nataligavlovska@gmail.com

Длугопольський Олександр Володимирович – д.е.н., проф., професор кафедри економіки та економічної теорії, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: dlugopolsky77@gmail.com

Думанська Ілона Юріївна – д.е.н, професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна. Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: dumanskaiy@gmail.com

Єрмак Світлана Олександрівна – д. е. н., доцент, професор кафедри економіки підприємств, Національний університет «Одеська політехніка», м. Одеса, Україна. Scopus author ID, ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: kaf.econ.kr@gmail.com

Завербний Андрій Степанович – д.е.н, професор, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львіська політехніка», м. Львів, Україна. Web of Science ResearcherID , Scopus author ID, ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: andrii.s.zaverbnyi@lpnu.ua

Зянько Віталій Володимирович – д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та інноваційного менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. ORCID ID , Google Scholar ID
e-mail: zank@ukr.net

Карачина Наталія Петрівна – д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, маркетингу та економіки, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: karachyna.n@gmail.com

Климчук Марина Миколаївна – д.е.н., професор, професор кафедри організації та управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ, Україна. Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: klimarinchuk@gmail.com

Козловський Володимир Олександрович – к.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: v@vin.ua

Кравчик Юрій Васильович – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна. Web of Science ResearcherID Scopus author ID, ORCID ID  Google Scholar ID
e-mail: gromplus7@gmail.com

Краус Катерина Миколаївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна. Web of Science ResearcherID , Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: k23k@ukr.net

Лавров Руслан Валерійович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки, фінансів та обліку, ПВНЗ “Європейський університет”, Україна. Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: lavrus2017@gmail.com

Нікіфорова Лілія Олександрівна – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту, Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна. Web of Science ResearcherID , Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: nikiforovalilia@gmail.com

Приказюк Наталія Валентинівна – д.е.н., професор, завідувач кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ, Україна. Web of Science ResearcherID, Scopus author ID , ORCID ID Google Scholar ID
e-mail: pnvuniv15@ukr.net