Про журнал

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесення рівня української науки на міжнародний рівень.

Тематика журналу

    У науковому виданні «Innovation and Sustainability» висвітлюються дослідження за спеціальностями:
  • 051 «Економіка»;
  • 073 «Менеджмент»;
  • 075 «Маркетинг»;
  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Публікується з грудня 2021 року

ISSN 2786-5940 (Print)

ISSN 2786-5959 (Online)

Журнал включено до наукометричних баз:

Google Scholar

CrossRef

Index Copernicus

Журнал розміщено на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського

Видавництво: Вінницький національний технічний університет (Україна)

Періодичність: 4 рази на рік

Галузь знань: економічні

Мови рукопису: змішаними мовами: українська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 25028-14968Р (08.11.2021).

Видання включене до переліку наукових фахових видань України категорії Б зі спеціальностей 051, 073, 075, 076 згідно з Наказом МОН України № 530 від 06.06.2022 р.

Умови ліцензії: автори зберігають авторські права та надають журналу право першої публікації разом з твором, який одночасно ліцензується за ліцензією Creative Commons Attribution International CC-BY, що дозволяє іншим ділитися роботою з підтвердженням авторства роботи та первинної публікації в цьому журналі.

Заява про відкритий доступ: видання "Innovation and Sustainability"(«Інновації та сталий розвиток») забезпечує негайний відкритий доступ до свого змісту за принципом, що надання вільного доступу до досліджень для громадськості підтримує більший глобальний обмін знаннями. Повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на офіційному веб-сайті в розділі Архіви.

Адреса: Науковий журнал “Innovation and Sustainability”, к. 2222, Вінницький національний технічний університет, вул. Хмельницьке шосе, 95, м. Вінниця, 21021, Україна.

Тел .: +380679609804

Електронна адреса: is@vntu.edu.ua

Веб-сайт:https://ins.vntu.edu.ua