ІНТЕГРАЦІЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Дмитро КОБЕЦЬ Хмельницький національний університет https://orcid.org/0000-0002-4822-2951
  • Олександр РУНОВ Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.112.119

Ключові слова:

блокчейн, управління персоналом, медичні заклади, цифровізація, безпека даних, професійний розвиток, інновації

Анотація

Стаття присвячена актуальній темі застосування блокчейн-технологій в управлінні кадровим потенціалом медичних закладів. Автори наголошують на важливості використання безпечних технологій, які унеможливлять доступ хакерських спільнот до конфіденційних персональних даних, особливо в медичній галузі, де зосереджено конфіденційну інформацію про більшість громадян.

Попри значні переваги блокчейну, ця технологія має епізодичне впровадження в Україні, зокрема у медичній сфері. Більшість наукових праць зосереджені на перевагах і недоліках використання блокчейну в інших галузях, тоді як напрями його використання в управлінні кадровим потенціалом медзакладів висвітлені недостатньо.

Метою статті є розкриття особливостей використання технології блокчейн у системі управління кадровим потенціалом медичних закладів. У статті визначено низку напрямів використання блокчейну в управлінні кадрами медзакладів: формування бази пацієнтів лікарів, створення баз даних медичних досягнень, систематизація інформації про передові медичні практики, управління базами даних про професійний розвиток медпрацівників, оптимізація системи внутрішніх комунікацій та алгоритмів ухвалення управлінських рішень. Детально розглянуто переваги, недоліки, можливості й загрози використання блокчейну в цій сфері. Окремо проаналізовано ризики впровадження технології в умовах воєнного стану.

Упровадження блокчейну в управлінні кадровим потенціалом медзакладів є перспективним напрямом, що сприятиме консолідації даних про розвиток професійної кар'єри медпрацівників, оптимізації системи внутрішніх комунікацій, покращенню ухвалення управлінських рішень тощо. Подальша перспектива використання технології потребує розробки дієвих алгоритмів її впровадження з урахуванням можливих ризиків і викликів.

Біографії авторів

Дмитро КОБЕЦЬ , Хмельницький національний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри HR-інжиніринг у бізнес-економіці

Олександр РУНОВ, Хмельницький національний університет

здобувач освітньо-професійної програми «HR-інжиніринг у бізнес-економіці» магістерського рівня

Посилання

Denysiuk O. (2023) Obgruntuvannia potentsialu blokchein-tekhnolohii v upravlinni pidpryiemstvom [Justification of the potential of blockchain technology in enterprise management]. Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Suchasni tendentsii rozvytku finansovykh ta innovatsiino-investytsiinykh protsesiv v Ukraini» – VI International Scientific and Practical Conference «Modern trends in the development of financial and innovation-investment processes in Ukraine» (pp. 287-289). Vinnytsia: VNTU [in Ukrainian].

Kravchenko, O., Shapoval, O., Nebaba, N., & Botvinov, R. (2021). Blokchein-tekhnolohii: stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Blockchain-technologies: state and prospects of development in Ukraine]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Herald of Khmelnytskyi National University Economic Sciences, 300(6 Part 2), 267–272. https://doi.org/10.31891/2307-5740-2021-300-6/2-44 [in Ukrainian]

Kursy dlia bezperervnoho navchannia likariv [Courses for continuous training of doctors] https://medvoice.net/ Retrieved from https://medvoice.net/ [in Ukrainian].

Matyushenko Y. & Honcharova Y. (2020) Zastosuvannia tekhnolohii blokchein u rozvytku medychnykh tekhnolohii [Application of blockchain technology in the development of medical technologies]. Infrastruktura rynku – Market Infrastructure. 44, 233-238. https://doi.org/10.32843/infrastruct44-39 [in Ukrainian].

Meheria I. (2020) Sfery zastosuvannia blokchein-tekhnolohii yak posluhy [Application areas of blockchain technology as a service]. Proceedings from: Studentska naukovo-praktychna internet-konferentsiia: «Mizhnarodna ekonomichna diialnist u XXI stolitti: mekhanizmy, formy, rehuliuvannia» – Student scientific and practical internet conference: «International economic activity in the 21st century: mechanisms, forms, regulation» (pp. 87-89). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Mykhailova K. & Pushkar T. (2021) Blokchein tekhnolohii upravlinnia rozumnym mistom [Blockchain technologiies of smart city management]. Komunalne hospodarstvo mist – Municipal Economy of Cities. 5(165), 2–6 https://www.doi.org/10.33042/2522-1809-2021-5-165-2-6 [in Ukrainian].

Pakosh, O., & Zolkover, A. (2023) Zaprovadzhennia blokchein tekhnolohii u finansovomu zabezpechenni lohistychnykh protsesiv subiektiv hospodariuvannia [Implementation of blockchain technology in the financial security of logistics processes of business entities]. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Ekonomichni nauky» – International scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 7 (75). 196-201. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2023-7-9062 [in Ukrainian].

Piddubna L. & Chuieva I. (2023) Mizhnarodnyi dosvid vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii v upravlinni personalom IT-kompanii [International experience in the use of digital technologies in the HR management of IT companies]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, (55) https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-98 [in Ukrainian].

Popivniak Y. (2019) Tekhnolohiia blokchein u bukhhalterskomu obliku y audyti: suchasnyi stan, mozhlyvosti ta perspektyvy zastosuvannia [Blockchain technology in accounting and auditing: current status, opportunities and prospects of implementation.]. Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia – Economics, Management and Administration, (3(89), 137–144. https://doi.org/10.26642/ema-2019-3(89)-137-144 [in Ukrainian].

Ryzhkov O. & Kobylkin D. (2023) Rozumni informatsiini systemy ta blokchein-tekhnolohii dlia polipshennia upravlinnia proektamy ta prohramamy u bezpetsi zhyttiediialnosti [Smart information systems and blockchain technologies to improve the management of projects and programs in life safety.]. Proceedings from: Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia molodykh vchenykh, kursantiv ta studentiv «Problemy ta perspektyvy rozvytku systemy bezpeky zhyttiediialnosti» – International scientific and practical conference of young scientists, cadets and students «Problems and prospects of the development of the life safety system» (pp. 400-403). Lviv: LDU BZhD.

##submission.downloads##

Опубліковано

28.03.2024

Як цитувати

КОБЕЦЬ , Д., & РУНОВ, О. (2024). ІНТЕГРАЦІЯ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Innovation and Sustainability, (1), 112–119. https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.112.119

Номер

Розділ

Articles

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.