СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.73.82

Ключові слова:

стратегія, розвиток, управління, економічна безпека, ефективність

Анотація

Метою статті є дослідження виокремлення теоретичних та практичних аспектів стратегічного управління бізнес-процесами сучасного підприємства на основі рівня його економічної безпеки. З цією метою окреслено важливість та необхідність врахування рівня економічної безпеки підприємства для визначення подальшої стратегії розвитку сучасного підприємства; проаналізовано фінансово-господарські результати досліджуваного підприємства та визначити рівень його економічної безпеки; встановлено фактори та чинники, що формують поточний рівень економічної безпеки досліджуваного підприємства; розробити стратегію подальшого розвитку досліджуваного підприємства з врахуванням поточного рівня його економічної безпеки.

Встановлено, що економічна безпека сучасного підприємства формується під впливом різноманітних чинників макро- та мікросередовища, котрі мають динамічний характер та визначають її рівень. В зв'язку із цим формування стратегічного розвитку підприємства повинно базуватися на поточному рівні його економічної безпеки та формуватися в контексті перспектив захисту підприємства від загроз його економічній безпеці.

В рамках проведених досліджень для ТОВ «Солодка Мрія - Вінниця» встановлено основні фактори та чинники, що формують рівень його економічної безпеки та на основі цього запропоновано відповідну стратегію подальшого розвитку – стратегію зростання. В рамках запропонованої стратегії рекомендовано посилення техніко-технологічної складової, яка забезпечить розвиток виробництва та підвищить ефективність управління економічною безпекою досліджуваного товариства.

Наукова новизна проведених досліджень полягає у тому, що: удосконалено систему стратегічного розвитку досліджуваного підприємства, що базується на поточному рівні його економічної безпеки; дістав подальшого розвитку комплекс стратегічного управління досліджуваним підприємством з врахуванням його особливостей та факторів економічної безпеки.

Практична цінність одержаних результатів визначається практичним застосуванням запропонованої стратегії подальшого розвитку та комплексу практичних рекомендацій з підвищення рівня економічної безпеки для ТОВ «Солодка Мрія - Вінниця».

Біографії авторів

Оксана АДЛЕР, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту

В’ячеслав КАВЕЦЬКИЙ, Вінницький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства та виробничого менеджменту

Посилання

Yarmak, O. V. (2020). Economic security of the enterprise: educational and methodological manual for students of the first level of higher education in the field of knowledge 05 "Social and behavioral sciences" specialty 051 "Economics", 92 p.

Varnaliy, Z. S. (2019). Economic security: a study guide, 647 p.

Sytnyk, G. V. (2020). Economic security of entrepreneurship in Ukraine: monograph, 284 p.

Datskiv, R. M. (2016). Economic security of the state in conditions of global competition, 159 p.

Marchenko, O. S. (2022). Economic security of the enterprise: study guide, 246 p.

Lyashenko O. M. (2015). Conceptualization of management of economic security of the enterprise: monograph, 348 p.

Gaets, V. M., Kyzim, M. O., Klebanova, T. S., Chernyakh, O. I. (2016). Modeling economic security: state, region, enterprise: monograph, 240 p.

Kopteva, H.M. (2019). Definition of the concept of "economic security of the enterprise": main approaches and features. Eastern Europe: Economy, Business and Management. Issue 6 (23), pp. 297-302.

Andrushkiv, B.M., Malyuta, L. Ya. (2016). Economic and property security of business: study guide, 180 p.

Voloshyna, A.R. (2022). Risk management in the system of economic security of the enterprise. Economics and management 2021: Prospects for integration and innovative development. Volume 6. Interaction of the financial market and the real sector of the economy; economic security and risk management. P. 66-68.

Voronina V.L., (2018). Economic security of enterprises: essence, influencing factors and methods of protection. Economics and enterprise management. Issue 25. P. 207-218.

Ogrenych, Yu., Dibrova, V. (2023). Economic security of industrial enterprises in Ukraine: state, problems and directions for improvement. Taurian Scientific Herald. Series: Economics, (15), 180-191.

Shylo, Zh. (2022). Methodology of comprehensive assessment of the level of economic security of the enterprise. October 2022. International Science Journal of Management Economics & Finance. 1(4). P. 17-25.

Kovalchuk, A.M. (2020). Managerial aspects of assessing the economic security of an enterprise in the conditions of a transformational economy. Entrepreneurship and enterprise economy. Economic Bulletin, No. 4. P. 211-218.

##submission.downloads##

Опубліковано

27.03.2024

Як цитувати

АДЛЕР, О., & КАВЕЦЬКИЙ, В. (2024). СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ РІВНЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ . Innovation and Sustainability, (1), 73–82. https://doi.org/10.31649/ins.2024.1.73.82

Номер

Розділ

Articles

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають