Поточний номер

№ 1 (2024)
Опубліковано: 27.03.2024

Articles

Переглянути всі випуски

 

Публікація результатів наукових досліджень у галузі економіки та управління, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою та економічною інформацією у галузі економіки та управління, піднесення рівня української науки на міжнародний рівень. 

У науковому виданні «Innovation and Sustainability» висвітлюються дослідження за спеціальностями «Економіка»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Видання включене до переліку наукових фахових видань України категорії Б зі спеціальностей 051, 073, 075, 076 згідно з Наказом МОН України № 530 від 06.06.2022 р.

Виходить з грудня 2021 р. українською та англійською мовами 4 рази на рік

Видавець - Вінницький національний технічний університет (Україна)